Kako upravljati e-mail pretincom

Ako ste aktivirali neke od Premijskih usluga Mini, Standard ili Profi te registrirali vlastitu domenu, u mogućnosti ste pomoću Webnode stvoriti vlastitu e-mail adresu u obliku adresa@domena.com. Istovremeno ćete imati mogućnosti koristiti e-mail klijent koji je dijelom našeg sistema. E-mail klijent Webnode (webmail) je responzivan, što znači da se na svoj pretinac možete priključiti i na mobitelu ili tabletu. Na webmail se možete prijaviti izravno na portalu Webnode.

Ukupni kapacitet pretinca je 1 GB, a maksimalna veličina poslanih i primanih priloga je 20 MB. Jednu je e-mail poruku moguće poslati maksimalno 50 primatelja odjednom. Webnode stoga nije prigodan za masovno slanje poruka, odnosno newslettera. Za to je potrebno koristiti neke od eksternih usluga.

U ovom članku će biti prikazano kako upravljati e-mail pretincem te kako koristiti mogućnosti koje uključuje.

Eksportiranje i importiranje kontakta 

U novom sistemu moguće je eksportirati kontakte iz izvornog webmaila te ih zatim importirati u novi webmail. Za eksport kontakta se prijavite na svoj e-mail te u prostor za umetanje adrese unesite adresu svojeg projekta u ovom formatu: 

mail.mojprojekt.webnode.com/export.php

Export and Import Contacts

Popis kontakta tada će biti automatski preuzet na Vaše računalo u .CSV formatu. Nakon toga tu datoteku prenesite na webmail pritiskom na ikonu Contacts (Kontakti) koja se nalazi u gornjem lijevom kutu.

Import Contacts to webmail

Pritisnite na meni na desnoj strani te odaberite Import (csv, vcf, vCard). 

Import Contacts

Odaberite datoteku kontakta sa svog računala. Kontakti će tada biti automatski preneseni na webmail. 

Kako dodati više računa

U svojem e-mail pretincu možete upravljati i dodatnim e-mail računima kreiranima na povezanoj domeni. Kako biste dodali novi račun, pritisnite na ikonu računa u gornjem desnom kutu te odaberite Add account (Dodaj račun).

How to add more accounts

Upišite e-mail adresu i lozinku za novu adresu. Potvrdite pritiskom na Add (Dodaj).

Add more accounts

Prebacivanje između pretinaca

E-mail račune s lakoćom možete i prebacivati pritiskom na ikonu računa u gornjem desnom kutu. Nakon toga možete odabrati jedan od računa na koji biste se željeli prijaviti.

Switch between mailboxesAutomatski potpis

Pritisnite na ikonu računa u gornjem desnom kutu te pritisnite na Settings (Postavke).

Automatic signature

U dijelu Identity (Identificiraj), pritisnite na e-mail adresu.

Automatic signature

U idućem koraku unesite ime koje će biti prikazano primateljima Vaših poruka kao i automatski potpis. Također možete dodati i poveznicu ili fotografiju u potpis. Kako biste potvrdili promjene, pritisnite na Update (Ažuriraj).

Automatic signature

Promjena dizajna

Kako biste promijenili izgled svog email pretinca, pritisnite na ikonu računa u gornjem desnom kutu te pritisnite na Settings (Postavke). Odaberite dio Themes (Teme) te odaberite željeni izgled. Također možete odabrati i vlastitu fotografiju sa svog računala pritiskom na Upload background image (Prenijeti fotografiju pozadine).

Change design

E-mail klijent koristi IMAP. E-mail adresa također može biti postavljena u ostalim e-mail klijentima kao što je primjerice Outlook - detaljne upute o tom programu možete naći u članku Dodavanje e-mail adrese u Microsoft Outlook 2016.


Ne možete pronaći tražene odgovore?