Kako proizvode eksportirati na web-stranice za usporedbu cijena

Web-stranice za usporedbu cijena su alati koji korisnicima omogućavaju usporediti cijenu traženog proizvoda u raznim e-trgovinama. Uz cijenu proizvoda koji se prodaje, korisnici također mogu dobiti informacije i o cijeni isporuke proizvoda te njegovoj dostupnosti. Na istom mjestu korisnik istovremeno može pročitati i recenzije proizvoda koje su ostavili ostali korisnici, kao i recenzije e-trgovine u kojoj proizvod namjeravaju kupiti. To je konvencionalni marketinški alat koji Vam može pomoći pri pridobivanju novih kupaca u Vašoj e-trgovini.  

Proizvodi koje nudite u svojoj e-trgovini mogu biti eksportirani u Shopping, Google Merchant Center te Facebook Shop.

Eksportiranje proizvoda je premijsko svojstvo koje je dostupno s Profi Premijskim paketom. Za detaljni pregled premijskih svojstava, pregledajte cjenik.

Kako biste proizvode eksportirali na web-stranice za usporedbu cijena, slijedite ove korake.

1. Prijavite se na svoj Webnode račun te pritisnite na POSTAVKE u gornjem meniju editora.

Pritisnite na postavke u gornjem meniju

2. U dijelu E-trgovina, pritisnite na Create pod Conversion Tracking and Product Feed.

Pritisnite na Postaviti

3. Odaberite web-stranice za usporedbu proizvoda koje želite koristiti kako biste eksportirali svoje proizvode te pritisnite na sivi gumb na desnoj strani.

Pritisnite na sivi gumb

4. Za svaku od web-stranica za usporedbu cijena, pronaći ćete detaljne upute i detaljne informacije o njihovim funkcijama. U drugom retku pronaći ćete URL koji je potreban za eksportiranje Vaših proizvoda.

Eksportiranje proizvoda

Detaljne upute za web-stranice za usporedbu proizvoda pronaći ćete na ovim poveznicama:

Shopping
Google Merchant Center
Facebook


Ne možete pronaći tražene odgovore?