Dodavanje Webnode e-mail adrese u Microsoft Outlook 2016

Ove upute opisuju kako sinkronizirati svoj Webnode račun s Microsoft Outlook 2016. Prije sinkroniziranja e-mail računa, najprije biste trebali izraditi e-mail račun u Webnode webmail sistemu.

VAŽNO: Za uspješno postavljanje webmail računa, potrebno je provjeriti na kojem od Webnode mailservera je lociran Vaš e-mail. Tu informaciju možete naći u poruci koja je na Vaš e-mail bila poslana nakon postavljanja svojeg e-mail računa. Otvorite taj e-mail kako biste vidjeli je li Vaš račun lociran na mail1.webnode.com ili mail2.webnode.com.

E-mail izgleda ovako:

Dodavanje Webnode e-mail adrese u Microsoft Outlook 2016

Microsoft Outlook 2016 moći ćete postaviti prema slijedite li ove upute:

1. Otvorite program Microsoft Outlook 2016 te pritisnite na dio Datoteka.

Dodavanje Webnode e-mail adrese u Microsoft Outlook 2016

2. Pritisnite na Add Account (Dodaj račun).

 

3. Unesite svoju Webnode webmail adresu, označite Let me setup my account manually (Želim ručno postaviti račun) te pritisnite na Connect (Poveži se).

 

4. Odaberite POP ili IMAP tip računa. Nakon toga ćete trebati unijeti lozinku svojeg e-mail računa. 

Ako želite znati više o razlici između IMAP i POP, pregledajt informacije na dnu kraju ovog članka.

5. Nakon što ste unijeli svoju lozinku, može se otvoriti novi prozor s informacijama o tome koji certifikat koristite. U tom slučaju, potvrdite certifikat. Nakon toga ćete također možda trebati potvrditi lozinku te korisničko ime za zadani server. Međutim ti parametri nisu važeći, stoga ćete trebati odabrati Cancel (Otkazati). U idućem prozoru, odaberite Change Account Settings (Promijeniti postavke računa).

Ako se gore navedeni koraci ne pojave, nastavite s koraktom broj 6. 

6. Unesite ispravni server e-pošte. Broj priključka e-pošte varirat će s obzirom na tip računa (POP ili IMAP).

7. a) Postavke za POP račun 

Incoming mailserver (poslužitelj dolazne pošte) mail1.webnode.com or mail2.webnode.com

Outgoing mailserver (poslužitelj odlazne pošte) mail1.webnode.com or mail2.webnode.com

Server port number (incoming mailserver): 995

Server port number (outgoing mailserver): 465

Označite This server requiers an eccrypted connection (SSL/TLS)

b) Postavke za IMAP račun 

Incoming mailserver (poslužitelj dolazne pošte) mail1.webnode.com or mail2.webnode.com

Outgoing mailserver (poslužitelj odlazne pošte) mail1.webnode.com or mail2.webnode.com

Server port number (incoming mailserver): 993

Server port number (outgoing mailserver) 465

Odaberite Encryption method SSL / TLS

Uputa: Za Vaš IMAP račun, sve ćete stavke trebati postaviti točno. Za više informacija nastavite s korakom broj 9.

9. Koristite li IMAP račun, trebat ćete nastaviti s postavkama za Outlook Folders u Outlooku. Idite u Outlook te desnom tipkom miša označite Inbox. Nakon toga odaberite IMAP folders.

 

10. U idućem koraku, odznačite mogućnost When displaying hierarchy in Outlook, show only subscribed folders. Ta će mogućnost tada biti onemogućena.

Tada će se e-mailovi te datoteke početi učitavati. Ako slučaju velikog broja e-mailova, taj proces može potrajati. Pričekajte nekoliko minuta ili pokušajte ponovno pokrenuti Outlook. 

U ovom trenutku, Vaš pretinac e-pošte trebao bi biti priključen na e-mail klijent. 

Na svoj e-mail također se možete prijaviti i preko našeg portala.  

UPUTA:

1. Koja je razlika između POP i IMAP?

POP i IMAP su protokoli dolazne pošte, odnosno način na koji klijen e-pošte radi s dolaznim porukama koje su pohranjene na serveru e-maila. 

Pri korištenju POP (POP3), poruke se mogu pohranjivati na Vaš uređaj. To znači da će biti obrisane sa servera te je nećete biti u mogućnosti čitati na drugim računalima ili preko drugih e-mail klijenata. Prednost POP-a je da će poruke biti dostupne na Vašem računalu bez da se spojeni na internet. POP protocol je nabolji izbor za korisnike sa slabom ili sporom internetskom vezom ili za one koji koriste samo jedan uređaj kako bi upravljali svojim e-mailom. 

IMAP, za raliku od POP-a, pokazuje poruke u realnom vremenu na serveru e-maila. Promjene koje unesete na jednom uređaju bit će odražene na drugom uređaju ili drugom klijentu e-maila. Npr., ako obrišete dolazni e-mail na svom mobilnom uređaju, ta će promjena biti odrađena na svim uređajima koje koristite, kao i u sučenju e-maila. Također ćete vidjeti sve e-mailove poslane sa svakog uređaja. Važno je voditi računa o tome kako IMAP zahtjeva internetsku konekciju čitavo vrijeme.

Ako često putujete te provjeravate svoj e-mail na više uređaja i računala, IMAP je preporučeno rješenje za Vas. 

2. Imate poteškoća s radom e-mail računa na Vašem e-mail klijentu?

Naša Korisnička podrška rado će Vam pomoći s postavkama. Obavijestite nas o tome koji e-mail biste željeli postaviti te koji e-mail klijent biste željeli koristiti. Uvijek je bolje kontaktirati nas preko kontaktnog obrasca koji možete pronaći u administraciji Vašeg Webnode računa.

Ako odgovor na Vaš zahtjev želite ubrzati, molimo Vas kako biste nam poslali scrennshotove postavki Vašeg e-mail klijenta (važno je kako bismo dobili informaciju o e-mail serveru i odgovarajućim poslužiteljima). Primite li poruku o pogrešci, molimo Vas kako biste nam poslali screenshot te situacije također.


Ne možete pronaći tražene odgovore?