Dodavanje Webnode e-mail adrese u MacOS

Ove upute opisuju kako Webnode račun postaviti na Mac. Prije sinkroniziranja e-mail računa, najprije biste trebali izraditi e-mail račun u Webnode webmail sistemu.

VAŽNO: Za uspješno postavljanje webmail računa, potrebno je provjeriti na kojem od Webnode mailservera je lociran Vaš e-mail. Tu informaciju možete naći u poruci koja je na Vaš e-mail bila poslana nakon postavljanja svojeg e-mail računa. Otvorite taj e-mail kako biste vidjeli je li Vaš račun lociran na mail1.webnode.com ili mail2.webnode.com.

E-mail izgleda ovako:

Dodavanje Webnode e-mail adrese u MacOS

Svoj e-mail račun sada možete postaviti na svojem Mac-u prema sljedećim uputama:

1. Pokrenite aplikaciju e-mail klijenta na Vašem Mac-u.

Dodavanje Webnode e-mail adrese u MacOS

2. Jednom kada se aplikacija učita i pritom nema drugih e-mail računa koji se koriste, trebat ćete odabrati koji biste račun željeli postaviti.

A) Ako još niste postavili svoj e-mail račun, odaberite mogućnost Drugi Mail račun te pritisnite na Nastavi.

Dodavanje Webnode e-mail adrese u MacOS

B) Ako je drugi e-mail račun već postavljen, na alatnoj ćete traci trebati pritisnuti na Mail sekciju nakon pokretanja klijenta e-pošte te pritisnuti na Dodaj račun. Nakon toga možete nastaviti s korakom A).

Dodavanje Webnode e-mail adrese u MacOS

3. Unesite Ime računa koje želite prikazati, E-mail adresu koju želite dodati klijentu te Lozinku. Nakon toga pritisnite na Prijava. Sustav će automatski detektirati postavke.

Dodavanje Webnode e-mail adrese u MacOS

4. Molimo Vas, vodite račun o tome da automatsko detektiranje vjerojatno neće biti uspješno. Zbog toga ćete postavke trebati dodati manualno kao što je opisano ovdje:

E-mail adresa – Unesite svoju webmail adresu.

Korisničko ime – Unesite svoju webmail adresu.

Lozinka – Unesite lozinku za svoj webmail račun.

Vrsta računa - Odaberite POP ako već nije odabran prema zadanim postavkama.

Dolazni mail poslužitelj te Odlazni mail poslužitelj – Unesite mail1.webnode.com ili mail2.webnode.com

Pritisnite Prijava kako biste potvrdili i nastavili.

 Dodavanje Webnode e-mail adrese u MacOS


Ne možete pronaći tražene odgovore?