Dodavanje Webnode e-mail adrese u Mozilla Thunderbird

Ove upute opisuju kako Webnode račun sinkronizirati s Mozilla Thunderbird v31.4.0. Prije sinkroniziranja e-mail računa, najprije biste trebali izraditi e-mail račun u Webnode webmail sistemu.

VAŽNO: Za uspješno postavljanje webmail računa, potrebno je provjeriti na kojem od Webnode mailservera je lociran Vaš e-mail. Tu informaciju možete naći u poruci koja je na Vaš e-mail bila poslana nakon postavljanja svojeg e-mail računa. Otvorite taj e-mail kako biste vidjeli je li Vaš račun lociran na mail1.webnode.com ili mail2.webnode.com.

E-mail izgleda ovako:

Dodavanje Webnode e-mail adrese u Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird sada možete postaviti prema ovim uputama:

1. Otvorite program Mozilla Thunderbird.

2. U glavnom prozoru pritisnite na E-pošta.

Dodavanje Webnode e-mail adrese u Mozilla Thunderbird

3. U donjem lijevom kutu odaberite Preskočite ovo i koristite postojeću adresu e-pošte.

4. Unesite svoju Webnode webmail adresu u dio Adresa e-pošte.

5. Unesite svoju Webnode webmail lozinku u dio Lozinka.

6. Pritisnite na gumb Nastavi.

7. Označite Ručno postavljanje.

8. Unesite sljedeće informacije:

  • Dolazni: POP3
  • Naziv poslužitelja: mail1.webnode.com ili mail2.webnode.com
  • Port: 995 te 465
  • SSL: SSL/TLS
  • Autentifikacija: Kriptirana lozinka
  • Unesite svoju Webnode webmail adresu

Dodavanje Webnode e-mail adrese u Mozilla Thunderbird

9. Pritisnite Gotovo.

E-mail klijent sada je sinkroniziran. Zadane postavke Vašeg webmaila sadržavat će kopiju poruka na Webnode serverima u razdoblju od 14 dana. Molimo Vas kako biste vodili računa o tome da, jednom kada je prosljeđivanje e-mail poruka postavljeno u Vašem e-mail računu, e-mail poruke više neće biti dostavljane u pretinac pristigle pošte Vašeg Webnode webmaila. 


Ne možete pronaći tražene odgovore?