Opće postavke

Ovaj članak pokazat će Vam kako promijeniti valute, porezne stope te kako ažurirati e-mail adresu za primanje upozorenja s Vaše e-trgovine.

1. Pritisnite na POSTAVKE u gornjem meniju editora.

Opće postavke

2. Na lijevoj strani odaberite karticu E-trgovina te nakon toga pritisnite na Prilagoditi kraj dijela Opće postavke.

Opće postavke

 

3. U idućem prozoru bit će Vam prikazane iduće postavke:

Valuta i PDV

Pritisnite na strelicu u meniju Valuta trgovine kako biste odabrali valutu koja će biti korištena na Vašoj e-trgovini.

PDV obveznik

Odaberite ispravnu mogućnost koja označuje plaćate li PDV. Molimo Vas, provjerite svoje lokalne zakone o plaćanje PDV-a.

Više informacija o oporezivanju možete pronaći u daljnjim tekstu.

E-mail komunikacija

Unesite e-mail adresu na koju biste željeli primati obavijesti o narudžbama koje su bile podnesene u Vašoj e-trgovini.

Opće postavke

Ne zaboravite Spremiti promjene.

Porezne stope

U ovom dijelu možete unositi promjene u postavkama Poreznih stopa.

Na ovaj dio možete doći i preko POSTAVKI gdje ćete pritisnuti na Postaviti u dijelu Porezne stope.

Opće postavke

U ovom dijelu moći ćete dodati nove porezne stope pritiskom na gumb Nova porezna stopa.

Opće postavke

Ako želite izbrisati postojeće porezne stope, označite okvir za izbor te nakon toga pritisnite na Ukloniti.

Opće postavke

U slučaju da ste u svojoj e-trgovini postavili više poreznih stopa, za svaki od Vaših proizvoda moći ćete odabrati određenu poreznu stopu u kliznom meniju. Više informacija o uređivanju proizvoda pronaći ćete u članku Kako urediti proizvod.

Opće postavke

Ako niste obvezani plaćati poreze, cijenu proizvoda možete postaviti i bez poreza.

Opće postavke

Za uspješan završetak postavljanja Vaše e-trgovine, trebat ćete također postaviti i metode plaćanja te metode isporuke. Više informacija o tome možete pronaći na ovim poveznicama:


Ne možete pronaći tražene odgovore?