Upravljanje e-trgovinom – osnovne informacije

Ovaj članak predstavit će Vam osnove upravljanja e-trgovinom te mogućnosti koje ona nudi: upravljanje narudžbama, registracija domena, preuzimanje podataka prikupljenih u formularima, pregledavanje statistika e-trgovine te naručivanje Premijskih usluga. Nakon prijave na Webnode račun, pritisnite na svoju e-trgovinu. Na idućoj stranici u Moji projekti prikazat će se osnovni meni Vaše e-trgovine.

Počnite uređivati

Nakon što pritisnete na ovu poveznicu, pristupit ćete editoru gdje ćete moći uređivati sadržaj i izgled rasporeda svoje e-trgovine.

Narudžbe

U ovom dijelu možete upravljati narudžbama podnesenima u Vašoj e-trgovini. Narudžbama možete mijenjati status (izvršeno i neizvršeno) ili ih arhivirati. Više informacija o narudžbama možete pronaći u članku Kako upravljati narudžbama.

Registrirajte vlastite domene 

Za svoju e-trgovinu možete registrirati i vlastitu domenu bez "Webnode" dijela u adresi. Adresa Vaše e-trgovine izgledat će ovako: www.moja-e-trgovina.com. Više informacija o registriranju vlastite domene možete pronaći u članku Kako registrirati vlastitu domenu.

Prikupljeni obrasci

Na ovom mjestu pronaći ćete sve podatke prikupljene u obrazaca na Vašim stranicama. Na stranicama Vaše e-trgovine možete dodavati obrasce pomoću plus gumba za dodavanje sadržaja prikazanog unutar sekcije. Više informacija o dodavanju obrazaca naći ćete u članku Rad s formularima. Više informacija o izvozu podataka prikupljenih u obrascima naći ćete u članku Kako eksportirati podatke prikupljene u formularima.

Statistike e-trgovine

Ovdje možete pratiti osnovne statistike svoje e-trgovine: koliko puta je Vaša e-trgovina bila posjećena, koje stranice su bile prikazane posjetiteljima, koje stranice su bile najviše pregledavane te izvor s koje su Vaši posjetitelji došli na Vašu stranicu. Besplatnim korisnicima dostupne su samo statistike o broju posjeta te podacima o stranicama koje su bile posjećene u posljednjih 30 dana. Ostale statistike dostupne su samo korisnicima Premijskih usluga.

Više informacija o statistikama možete pronaći u članku O Web statistikama prometa.

Nadogradnja na Premium

Na ovoj stranici možete naručiti ili nadograditi svoje Premijske usluge koje će Vam omogućiti korištenje više mogućnosti i svojstava u Vašoj e-trgovini. S Premijskim uslugama moći ćete koristiti više naprednih svojstava kao što je: pridavanje više proizvoda, više prostora za pohranu fotografija, veći limit za prijenos podataka, korištenje vlastite domene, stvaranje e-mail adresa, kreiranje sigurnosnih kopija e-trgovine, kreiranje obrazaca itd.

Cijene Premijskih usluga kao i informacije o tome što one uključuju pronaći ćete u našem Cjeniku Premijskih usluga.

Brisanje projekta

Pritiskom na gumb Izbrisati projekt izbrisat ćete čitavu e-trgovinu. Nakon što pritisnete na taj gumb, brisanje ćete potvrditi ponovnim unosom lozinke.

Ako biste željeli znati više o funkcijama editora, pročitajte daljnje upute u našem članku Kako koristiti Webnode editor.  


Ne možete pronaći tražene odgovore?