Kako prenijeti domenu

1. Prijenos domene možete zatražiti izravno u administraciji editora svoje web-stranice pritiskom na POSTAVKE.

Kako prenijeti domenu

2. U dijelu Domene, pritisnite na Koristi postojeću domenu.

Kako prenijeti domenu

3. Unesite ime domene koju biste željeli prenijeti te pritisnite na Prenijeti domenu.

Kako prenijeti domenu

4. Odaberite svoj način plaćanja. Ako imate vaučer kod, ne zaboravite označiti polje kraj teksta Imam vaučer. Ako želite dodate detalje fakture, označite polje kraj teksta Ispunite podatke o naplati.

Kako prenijeti domenu

5. Nakon što je uplata primljena, kontaktirat ćemo Vas u vezi daljnjih koraka koji se tiču prijenosa.

Vlastitu domenu moći ćete koristiti samo ako ste već kupili jednu od Premijskih usluga.

Uputa: Domenu koju ste nedavno prenijeli možete postaviti i kao svoju primarnu domenu.

Uputa: Provjerite podatke koje ste unijeli u dijelu za unos podataka o naplati. Ti podaci ne mogu se ispravljati naknadno.


Ne možete pronaći tražene odgovore?