Kako onemogućiti Prijavu korisnika

Registracija korisnika može biti isključena za svaku stranicu posebno. Pritisnite na STRANICE.

Kako onemogućiti Prijavu korisnika

U lijevom dijelu prozora odaberite stranice za koje odlučite da budu dostupne Vašim posjetiteljima. Zaštita stranice lozinkom uključit ćete pritisnete li na Zaključati web-stranicu. Ako je gumb plave boje, usluga je aktivna. Ako je gumb sive boje, usluga je isključena.

Kako onemogućiti Prijavu korisnika

Želite li zaštitu stranice lozinkom u potpunosti isključiti kako biste čitavu web-stranicu učinili dostupnom posjetiteljima, pritisnite na POSTAVKE.

Kako onemogućiti Prijavu korisnika

U Postavkama web-stranice pritisnite na Upravljanje registriranim korisnicima.

Kako onemogućiti Prijavu korisnika 


Ne možete pronaći tražene odgovore?