Kako dodati Prijavu korisnika

Ako ne želite da sadržaj Vaše web-stranice bude prikazan u rezultatima tražilica, preporučujemo Vam da stranice koje ne želite prikazati najprije zaključate. Važno je kako biste stranice zaključali i prije nego na njih dodate neki sadržaj. Naime, programi za indeksiranje i pretraživanje web-stranica nisu u mogućnosti pristupiti zaključanim web-stranicama. Sadržaj Vaše stranice te informacije na njima tako će ostati sigurne. 

1. Kako biste određenu stranicu zaštitili lozinkom, pritisnite na STRANICE.

Kako dodati Prijavu korisnika

2. Odaberite stranicu i pritisnite na gumb Zaključati web-stranicu. Usluga je uključena ako je gumb plave boje.

Kako dodati Prijavu korisnika

3. Također možete kreirati i novu stranicu koja će automatski biti zaštićena lozinkom odabirom predloška Zaključana stranica.

Kako dodati Prijavu korisnika

4. Sistem će Vam omogućiti stvaranje dvije stranice:

  • Prijava korisnika – ova stranica bit će prikazana svim neregistriranim korisnicima koji pokušaju otvoriti stranicu zaštićenu lozinkom.

Kako dodati Prijavu korisnika

  • Registracija korisnika

Kako dodati Prijavu korisnika

Stranice Prijava korisnika te Registracija korisnika mogu se uređivati poput ostalih stranica na Vašoj web-stranici. Stranice na Vašoj web-stranici također mogu biti preimenovane, skrivene ili prikazane na STRANICAMA menija. Obrazac za prijavu ne dopušta Vam pridavanje dodatnih polja. Obrazac za registraciju, na drugoj strani, omogućava Vam pridavanje više polja. Na taj način od svojih korisnika možete zatražiti informacije kao što su adresa ili broj telefona. Informacije o registriranim korisnicima naći ćete u administraciji svoje web-stranice na popisu odobrenih korisnika.

Kako dodati Prijavu korisnika

5. E-mail adresu za primanje obavijesti na stranici za registraciju korisnika možete promijeniti pritisnete li na gumb Registracija te nakon toga na E-mail obavijest.

Kako dodati Prijavu korisnika

Uputa: Zaštita Vaše početne stranice lozinkom dodat će Registraciju korisnika na sve stranice.

Uputa: Ovaj video pokazat će Vam kako registraciju korisnika dodati na Vašu web-stranicu:


Ne možete pronaći tražene odgovore?