Kako dodati više jezika na web-stranicu

Premijski paketi Standard ili Profi omogućavaju dodavanje više jezika na Vašu web-stranicu. Ova funkcija omogućava prijevod samo zadanog sadržaja na Vašoj web-stranici. Sadržaji poput tekstova ili naslova koje ste dodali Vi neće biti automatski prevedeni. Te sadržaje trebat ćete prevesti manualno.

1. Pritisnite na POSTAVKE.

Kako dodati više jezika na web-stranicu

2. U području Jezici pritisnite na +Dodajte novi jezik.

Kako dodati više jezika na web-stranicu

3. Odaberite jezik koji želite dodati. Označite polje kraj teksta Kopirajte sve stranice i sadržaje s: (Vaš jezik) kako biste sve stranice preveli na odabrani jezik. Ako ne označite polje, sav sadržaj i stranice trebat ćete dodati manualno.

Kako dodati više jezika na web-stranicu

4. Na Vašoj web-stranici jezike ćete moći mijenjati pritisnete li na poveznicu prikazanu na vrhu menija.

Kako dodati više jezika na web-stranicu

5. Objavite promjene.

Upute: Ako neke stranice ne želite prikazati na svojoj web-stranici, možete ih i sakriti s menija.


Ne možete pronaći tražene odgovore?