Kako dodati mapu

1. Prikazivač miša postavite u sekciji tako da se pojavi plus gumb za dodavanje novog sadržaja.

Kako dodati mapu

2. Odaberite Mapu.

Kako dodati mapu

3. Upišite svoju adresu:

Kako dodati mapu

4. Nakon toga ćete moći uređivati, brisati i premještati mapu samo unutar sekcije u kojoj ste ju stvorili.

Kako dodati mapu

5. Objavite promjene.


Ne možete pronaći tražene odgovore?