Izjava o privatnosti

Molimo Vas kako biste primili na znanje kako sve fotografije, videa i ostali sadržaj koje naši korisnici prenesu na Webnode web-stranice postaju objavljeni sadržaj, dakle ne smatraju se “osobnim podacima” i stoga ne podliježu ovim Pravilima o privatnosti.

Identitet i kontaktni detalji administratora osobnih podataka:

Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, baziran u Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švicarska, kontaktni e-mail: support@webnode.com.

(na koje se kolektivno referiramo kao "Webnode" ili "mi"),

1. Webnode kao administrator osobnih podataka

Webnode nastupa kao administrator osobnih podataka u odnosu na Osobne informacije korisnika i pojedinaca koji posjećuju Webnode web-stranice.

Zašto obrađujemo osobne podatke? Kako bi ispunio ugovor te pravne obaveze, Webnode prikuplja osobne podatke koji su korisnici pružili pri ispunjavanju kontaktnih informacija, registracije, narudžbi, uplata i ostalih obrazaca za fakturaciju na našim stranicama.

Nadalje, Webnode obrađuje podatke koje prima od strane korisnika i drugih pojedinaca koristeći Webnode ili posjećujući našu web-stranicu: kolačiće, podatke za prijavu (IP adresa i drugi online identifikatori).

Koliko dugo obrađujemo osobne podatke? Osobni podaci korisnika obrađivani su tijekom trajanja odnosa definiranog ugovorom te naknadno za vrijeme potrebno za osiguranje usluge i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz posebnih zakonskih propisa.

2. Webnode kao obrađivač osobnih podataka

Webnode korisnicima pruža prostor za pohranu u svrhu pohrane podataka na Webnode poslužiteljima. Podaci o korisniku također mogu uključivati osobne podatke drugih fizičkih osoba (subjekata podataka.) Sukladno s tim osobnim podacima, Webnode djeluje kao obrađivač osobnih podataka. Korisnik se ponaša kao kontrolor osobnih podataka. Prema GDPR Članku 28, kontrolor i obrađivač (Webnode) sklapaju Ugovor o obradi podataka, koji je dostupan ovdje.

Koja je svrha obrade podataka te kako postupamo s njima? U podacima korisnika Webnode ne unosi promjene, ne objavljuje ih, ne čini ih pristupnima te ih ne prosljeđuje trećim stranama (osim kada ih je dužna u skladu sa zakonom učiniti dostupnima državnim tijelima,) te ih koristi samo u svrhe pohrane na poslužiteljima Webnode, osim ako u Ugovoru nije navedeno drugačije. Jedina svrha rukovođenjem ovim osobnim podacima jest njihova pohrana i njihova dostupnost korisniku.

3. Primatelji i obrađivači osobnih podataka

Webnode ne prosljeđuje osobne podatke drugim obrađivačima podataka.

Obrađivači osobnih podataka su:

  • tvrtke ili fizički organi uključeni u računovodstvo te obavljanje računovodstvenih operacija;
  • tvrtke, ili poslovni IT poduzetnici koji su odgovorni za implementaciju IT administracije i razvoj softverskih programa koje koristi Webnode;
  • tvrtke, ili poslovni subjekti koji omogućavaju usluge servera zaduženih za pohranu podataka;
  • tvrtke koje omogućavaju usluge plaćanja;
  • tvrtke koje omogućavaju usluge e-mail poruka;
  • tvrtke koje omogućavaju usluge registracije domena.

Osobni podaci mogu biti dostupni državnim vlastima pod određenim uvjetima:

4. Prava subjekta podataka

Kao subjekt podataka ostvarujete pravo na: a) pravo pristupa; b) pravo na ispravak; c) pravo na brisanje; d) pravo na ograničenje obrade; e) pravo prigovora na obradu; f) pravo na prijenos podataka; g) pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu; h) pravo na informacije o ispravljanju osobnih podataka, njihovom brisanju ili ograničenoj obradi; i) pravo na informiranje u slučaju kršenja sigurnosti osobnih podataka; j) pravo povlačenja suglasnosti o obradi osobnih podataka.

Vaša prava subjekta podataka detaljno su opisana u EU Odredbi 2016/679 (GDPR)

Svoj pristanak možete u bilo kojem trenutku opozvati u pisanom obliku i ostvariti pravo na ostala prava Subjekta slanjem Vašeg zahtjeva na e-mail adresu support@webnode.com